JEMI KĂ‹TU PĂ‹R TĂ‹ JU NDIHMUAR

Keni nevojë ta riparoni orën tuaj?

SI TA SERVISONI ORĂ‹N TUAJ?

Keni vënë re se ora juaj është ndalur ose nuk funksionon siç duhet?  Sjelleni orën tuaj në pikën tonë më të afërt dhe pas diagnostifikimit nga serviserët tanë do ju ofrohet shërbimi i nevojshëm.

INTERVENIM I SHPEJTĂ‹

Ndërrimi i baterisë, shkurtimi i rripit ose byzylykut, kontrolli i hidroizolimit etj.

MIRĂ‹MBAJTJA E PJESĂ‹SHME

Zëvendësimi i baterisë ose rregullimi i saktësisë së një ore mekanike dhe zëvendësimi i elementeve që sigurojnë rezistencën e orës ndaj ujit.

MIRĂ‹MBAJTJE E PLOTĂ‹

Çmontimi i plotë i mekanizmit lëvizës për pastrim, vajosje dhe zëvendësim i pjesëve të konsumuara ose ndërrim i mekanizmit lëvizës duke përfshirë edhe mirëmbajtjen e pjesëshme.

Ndërrimi i baterisë, shkurtimi i rripit ose byzylykut, kontrolli i hidroizolimit etj.

Zëvendësimi i baterisë ose rregullimi i saktësisë së një ore mekanike dhe zëvendësimi i elementeve që sigurojnë rezistencën e orës ndaj ujit.

Çmontimi i plotë I mekanizmit lëvizës për pastrim, vajosje dhe zëvendësim të pjesëve të konsumuara ose ndërrim i mekanizmit lëvizës duke përfshirë edhe mirëmbajtjen e pjesëshme.